50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


09/26/2022
35
0
0:00 sec
Yes
Test 35      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.您喜欢我们这个地方吗?Харесва Ви при нас?  
2.请 打 开 这 个 包 裹 。Отворете този пакет / .  
3.这是我的吉他。Това моята китара.  
4.洗 个 澡изкъпвам  
5.他会说很多种语言。Той говори няколко .  
6.在 市 场 上 пазара  
7.晚 间през  
8.火车晚点了吗?Влакът има ли ?  
9.天气很冷 е.  
10.我想从账户里取钱。Бих искал / искала да изтегля пари от си.  
11.有 热 度 / 发 烧 температура  
12.赛 球 на топка  
13.有 客 人 / 有 人 客имам  
14.您乘滑雪缆车上去吗? ски лифта ли ще се качите?  
15.他 随 时 可 能 到 达той ще бъде всеки момент