50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


12/04/2021
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.费用是多少?Какви таксите?  
2.安 睡 спокойно  
3.我 可 以 要 发 票 吗 ( 一 般 指 在 饭 店 想 结 账 ) ?Може ли получа сметката?  
4.从 左 到 右 ляво надясно  
5.今天我不工作。Днес не .  
6.坐 到 汽 车 里 / 上 汽 车сядам в колата / качвам в колата  
7.根 据 我 的 看 法според  
8.在动物园里。 зоопарка  
9.看 看 表 , 已 经 多 晚 了 ! колко е часа!  
10.越 来 越 少 по-малко  
11.伦敦是一个首都。Лондон е .  
12.最近的加油站在哪里?Къде най-близката бензиностанция?  
13.45 [四十五]45 [четирийсет пет]  
14.春天, 夏天 , лято,  
15.待 售 се