50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


01/31/2023
1
0
0:00 sec
Yes
Test 1      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.这里能租用小艇吗?Půjčují tady čluny?  
2.您的发音很好(准确)。Vaše výslovnost je dobrá.  
3.稍 为 耐 心 点trochu  
4.您也可以乘有轨电车。 jet i tramvají.  
5.一月,二月,三月Leden, , březen,  
6.你需要一个大的提箱!Potřebuješ kufr!  
7.有 课 vyučování  
8.城堡在哪里?Kde je ?  
9.我喜欢那个花园。Ta se mi líbí.  
10.我 马 上 过 来 。 hned.  
11.我需要一张城市地图。Potřebuji plán .  
12.不要忘了旅行护照!Nezapomeň si !  
13.我 想 租 辆 汽 车 。Chtěl bych si auto.  
14.医生马上就来。 doktor přijde hned.  
15.水暖和 / 温暖吗? ta voda teplá?