50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


05/23/2022
34
0
0:00 sec
Yes
Test 34      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.我们什么时候能到边境?Kdy na hranici?  
2.5 [五]5 [ ]  
3.您 已 经 生 病 多 久 了 ?Jak dlouho jste už ?  
4.现 在 是 三 点 一 刻 。 čtvrt na čtyři.  
5.什么时候开演? začíná představení?  
6.请您给我一些零钱。Dejte mi, prosím, bankovky.  
7.我 更 喜 欢 喝 咖 啡 piji kávu  
8.电池在哪里?Kde baterie?  
9.我想买份报纸。Chci si koupit .  
10.我需要一个写字台和一个书架。Potřebuji stůl a polici.  
11.德 国 历 史německá historie / dějiny  
12.那边有一家饭店。 je restaurace.  
13.感 觉 良 好cítit dobře  
14.并 不 少 见  
15.企鹅都在哪里?Kde jsou ?