50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


08/14/2022
84
0
0:00 sec
Yes
Test 84      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.请出示您的证件!Vaše , prosím.  
2.电影很有趣 / 有意思。 film byl zajímavý.  
3.我要一张到马德里的票。Chtěl / chtěla bych do Madridu.  
4.明天是星期一。 je pondělí.  
5.请 要 张 ... 个 人 的 桌 子 。Stůl pro ... osob, .  
6.叫 警 察(za)volat  
7.有 房 屋 出 租 k pronajmutí / na pronájem  
8.在 开 始 začátku  
9.8 [八]8 [ ]  
10.昨 天 晚 上včera  
11.疲 倦 unavený  
12.别 吵 我 / 安 静 和 好 吧 ! mě na pokoji!  
13.我们要去山里吗?Nezajedeme do ?  
14.我喜欢吃玉米。Mám rád / ráda .  
15.七, 八, 九sedm, osm,