50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


08/12/2022
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.全 市de hele  
2.我喜欢那个公园。Dat park vind ik .  
3.我 们 必 须 工 作men werken  
4.在哪里可以买到邮票? kan je postzegels kopen?  
5.我想买一本书。Ik een boek kopen.  
6.今 天 下 午  
7.我 扪 心 自 问 为 什 么ik vraag me waarom  
8.一 个 季 度een  
9.我们去百货商店吗?Zullen we naar een gaan?  
10.我跳给您看。Ik het u zien.  
11.我 觉 得 好 热 heb het warm  
12.我 想 要 便 宜 些 的 。 wil graag iets goedkopers.  
13.你看见那里的村庄了吗?Zie dat dorp daar?  
14.对 ! / 没 错 ! ! / Inderdaad!  
15.发生了一起交通事故。 is een ongeluk gebeurd.