50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


01/30/2023
37
0
0:00 sec
Yes
Test 37      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.在 复 活 节 påske  
2.我 也 不ikkje eg  
3.请 重 复 。Sei det ein gong , er du snill.  
4.没 有 兴 致å ikkje lyst  
5.在 楼 梯 上  
6.我有一件毛衣。Eg har genser.  
7.开 灯å skru på  
8.您的菜要加米饭吗? du ha ris til?  
9.不 是 吗 ? sant?  
10.这 使 我 很 心 痛eg er for det / det gjer meg vondt  
11.在 十 四 天 内om dagar  
12.请 求 宽 恕 be om tilgjeving  
13.我后背总疼。 har alltid vondt i ryggen.  
14.请 慢 慢 说 。Kan du snakke sakte?  
15.下 午 五 点klokka om ettermiddagen