50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


08/17/2022
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.费用是多少? mykje er gebyret?  
2.安 睡å roleg  
3.我 可 以 要 发 票 吗 ( 一 般 指 在 饭 店 想 结 账 ) ?Kan få rekninga?  
4.从 左 到 右frå venstre høgre  
5.今天我不工作。I dag eg ikkje.  
6.坐 到 汽 车 里 / 上 汽 车å setje seg i bilen  
7.根 据 我 的 看 法etter mi  
8.在动物园里。I  
9.看 看 表 , 已 经 多 晚 了 !Sjå kva klokka er!  
10.越 来 越 少mindre mindre  
11.伦敦是一个首都。 er ein hovudstad.  
12.最近的加油站在哪里?Kor er bensinstasjon?  
13.45 [四十五]45 [ ]  
14.春天, 夏天Våren, ,  
15.待 售til