50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


05/23/2022
81
0
0:00 sec
Yes
Test 81      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.您的母语是什么?Kva er ditt?  
2.请您自便!Slå ned!  
3.相 当 多ganske  
4.那里是沙发和扶手椅。Der ein sofa og ein lenestol.  
5.您叫警察来!Ring !  
6.一 些 钱noko  
7.第七个月份是七月Den sjuande månaden er .  
8.我 想 要 两 个 荷 包 蛋 。Eg vil ha to speilegg.  
9.很抱歉, 我明天不行。Lei for det, eg kan ikkje i morgon.  
10.这个婴儿喜欢喝牛奶。 likar mjølk.  
11.能预定电影票吗?Kan reservere billettar?  
12.你喜欢吃猪肉吗? du svinekjøt?  
13.他没有时间。 har ikkje tid.  
14.三 米 厚tre tjukk  
15.一张车票多少钱?Kva kostar ?