50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


01/30/2023
84
0
0:00 sec
Yes
Test 84      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.请出示您的证件! eg få sjå papira dine?  
2.电影很有趣 / 有意思。Filmen var .  
3.我要一张到马德里的票。Ein billett Madrid, takk.  
4.明天是星期一。I morgon er det .  
5.请 要 张 ... 个 人 的 桌 子 。Eg vil gjerne ha bord til ... personar.  
6.叫 警 察å til politiet  
7.有 房 屋 出 租Rom til  
8.在 开 始i  
9.8 [八]8 [ ]  
10.昨 天 晚 上i kveld  
11.疲 倦å vere trøytt  
12.别 吵 我 / 安 静 和 好 吧 ! meg vere i fred!  
13.我们要去山里吗?Skal vi dra til ?  
14.我喜欢吃玉米。Eg likar .  
15.七, 八, 九sju, åtte,