50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


01/31/2023
78
0
0:00 sec
Yes
Test 78      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.明天这里有一个聚会。I er det fest her.  
2.11 [十一]11 [ ]  
3.一 切 好 ! / 再 见 ! / 祝 您 好 运 !Ha det ! / Lykke til!  
4.在 太 阳 下 面 / 在 阳 光 照 射 下i / i solskinnet  
5.亲 爱 的 X 先 生 ! X!  
6.我在等一份来自德国的汇款 。 venter en overføring fra Tyskland.  
7.很 好 / svært bra  
8.明 天 是 星 期 天I morgen er søndag.  
9.这是您的手提包吗?Er dette din?  
10.十月  
11.我们在学校里。Vi på skolen.  
12.我的丈夫洗气车。 min vasker bilen.  
13.把 自 己 弄 脏å seg til  
14.穿 马 路å gaten / å gå over gaten  
15.这房间里没有电话。Det finnes ikke telefon rommet.