50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


10/04/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.您 必 须 等 待 。 må vente.  
2.从 新en gang / på nytt  
3.这个国家有太多失业者。 i landet er det for mange arbeidsledige.  
4.请您把我送到这个地址。Kjør meg til denne .  
5.我想这个位置是我的。Jeg tror er min plass.  
6.首都都是又大又吵的。Hovedstedene er store og .  
7.请 在 地 图 上 指 给 我 看 。 så snill å vise meg det på kartet.  
8.上 路å begi seg på  
9.在 山 里i  
10.送 到 邮 局 / 带 到 邮 局 poste  
11.让 人 去 叫 大 夫 / 医 生å få tak i lege  
12.以 七 比 五 取 胜å vinne sju fem  
13.这个邮包多重?Hvor tung er ?  
14.第五个月份是五月Den femte er mai.  
15.母亲