50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


02/08/2023
33
0
0:00 sec
Yes
Test 33      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.博物馆星期四开放吗?Czy muzeum jest otwarte w czwartki?  
2.我要到报刊亭去买报纸。Chcę iść do , kupić gazetę.  
3.我需要一个带淋浴的房间。Chciałbym / Chciałabym z prysznicem.  
4.这 太 好 了 !Ależ, to !  
5.日本位于亚洲。 leży w Azji.  
6.现 在 是 五 点 正jes 5 godzina  
7.乐 / 于Mieć ochotę  
8.他们学习俄语。Oni / one uczą rosyjskiego.  
9.您在拐角往左拐。Proszę na skręcić w lewo.  
10.早 上 好 ! / 您 好 ! dobry!  
11.第七天是星期天。Siódmy dzień to .  
12.折 断 腿 sobie nogę  
13.到柏林要行驶多久?Jak długo trwa podróż Berlina?  
14.请您给我一张收据。 o pokwitowanie / paragon.  
15.有 自 己 的 汽 车mieć własny