50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


07/02/2022
34
0
0:00 sec
Yes
Test 34      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.我们什么时候能到边境? będziemy na granicy?  
2.5 [五]5 [ ]  
3.您 已 经 生 病 多 久 了 ?Jak długo jest Pan chory?  
4.现 在 是 三 点 一 刻 。Jest kwadrans po .  
5.什么时候开演?Kiedy się seans?  
6.请您给我一些零钱。Proszę dać mi drobne .  
7.我 更 喜 欢 喝 咖 啡 piję kawę  
8.电池在哪里? jest bateria?  
9.我想买份报纸。Chcę gazetę.  
10.我需要一个写字台和一个书架。Potrzebuję biurko i .  
11.德 国 历 史 Niemiec  
12.那边有一家饭店。Tam jest .  
13.感 觉 良 好czuć się  
14.并 不 少 见  
15.企鹅都在哪里?Gdzie pingwiny?