50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


08/04/2021
4
0
0:00 sec
Yes
Test 4      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.到 邮 局 寄 一 封 信nadać list na  
2.他开小艇去。On płynie .  
3.在 水 上u na wodzie  
4.这里能租到滑雪用具吗?Czy można tu narty?  
5.一 小 时 以 后po  
6.好热的天啊!Co upał!  
7.在 红 灯 时 停 车zatrzymywać się czerwonym świetle  
8.38 [三十八]38 [trzydzieści ]  
9.我给您打一针。 panu / pani zastrzyk.  
10.我没有零钱。Nie mam .  
11.一 个 酒 杯kieliszek wina  
12.我在哪里能打电话? 我能在哪里打电话?Skąd zadzwonić?  
13.请 在 ... 点 叫 醒 我 obudzić mnie o ...  
14.象 往 常 一 样 / 一 如 既 往jak / jak zwykle  
15.我想开一个账户。Chciałbym / otworzyć konto.