50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


02/07/2023
79
0
0:00 sec
Yes
Test 79      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.请 打 开 收 音 机 !Włącz !  
2.我需要一个带浴盆的房间。Chciałbym / Chciałabym z łazienką.  
3.我要需圆珠笔和彩色笔。Potrzebuję i flamastry.  
4.请 给 我 些 柠 檬 。Proszę przynieść trochę cytryny.  
5.请 替 我 叫 一 辆 出 租 汽 车 。 zamówić mi taksówkę.  
6.阳光灿烂的天气。 słonecznie.  
7.今天天气很热。 jest gorąco.  
8.请 卧 床 三 日 。Proszę leżeć trzy w łóżku.  
9.您 好 吗 ?Jak się czuje?  
10.在 错 误 的 一 方po stronie  
11.我要去超市买水果和蔬菜。Chcę iść supermarketu, kupić owoce i warzywa.  
12.一 些 其 它 的 东 西 innego  
13.请 您 明 天 上 我 这 儿 来 。Proszę przyjść do mnie !  
14.我想要盘蔬菜拼盘。Chciałbym / Chciałabym jarzyn.  
15.暖 气 不 工 作 。 nie funkcjonuje.