50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


10/03/2022
84
0
0:00 sec
Yes
Test 84      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.请出示您的证件! , proszę.  
2.电影很有趣 / 有意思。Ten film interesujący.  
3.我要一张到马德里的票。Poproszę bilet Madrytu.  
4.明天是星期一。Jutro poniedziałek.  
5.请 要 张 ... 个 人 的 桌 子 。Proszę stół dla ... osób / ... osoby.  
6.叫 警 察wezwać  
7.有 房 屋 出 租Pokój do  
8.在 开 始na  
9.8 [八]8 [ ]  
10.昨 天 晚 上wczoraj  
11.疲 倦 zmęczonym  
12.别 吵 我 / 安 静 和 好 吧 !Zostaw w spokoju!  
13.我们要去山里吗? w góry?  
14.我喜欢吃玉米。 kukurydzę.  
15.七, 八, 九 , osiem, dziewięć