50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


06/25/2022
87
0
0:00 sec
Yes
Test 87      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.无 疑bez wątpienia /  
2.13 [十三]13 [ ]  
3.导游什么时候结束?Kiedy kończy się zwiedzanie z ?  
4.31 [三十一]31 [ jeden]  
5.厕 所 / 洗 手 间 在 哪 里 ?Gdzie jest ?  
6.我们找一家药店。 apteki.  
7.朝 前 面do  
8.我需要一个双人间。Potrzebuję dwuosobowy.  
9.打 扫 卫 生 / sprzątać  
10.这是一部新电影。To film.  
11.他 今 天 多 半 不 会 来prawdopodobnie nie przyjdzie  
12.12 [十二]12 [ ]  
13.车胎是黑色的。 są czarne.  
14.下面是地下室。Na dole jest .  
15.我觉得这很丑。Uważam, że to brzydkie.