50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


08/17/2022
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.我们在这里。Vi är .  
2.从 上  
3.我失业已经一年了。Jag har varit arbetslös i ett .  
4.他 在 柏 林 上 大 学han i Berlin  
5.他讲英语。 talar engelska.  
6.电视上演什么?Vad blir det TV?  
7.犀牛都在哪里?Var är ?  
8.剧院还有门票吗?Finns det kvar?  
9.您来自亚洲吗?Kommer ni Asien?  
10.卖 出 获 利sälja med  
11.清 早 på morgonen  
12.许 多 人väldigt många  
13.今晚电影院上演什么?Vad går det film på bio i kväll?  
14.这 是 有 可 能 的det kan  
15.火车什么时候到达阿姆斯特丹?När kommer fram till Amsterdam?