50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


09/28/2022
3
0
0:00 sec
Yes
Test 3      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.回 家  
2.他 真 高 大 !Så stor han !  
3.第 一 个 ( 阳 性 ) , ( 阴 性 ) , ( 中 性 ) / det första  
4.好, 我就要这个房间。Bra, jag rummet.  
5.你得收拾我们的行李箱!Du måste packa vår !  
6.今天上映一部好电影。I kväll går det en film.  
7.您 是 在 什 么 时 候 出 生 的 ? är ni född?  
8.我 们 现 在 看 第 五 页vi är sidan fem  
9.朝 后 面  
10.我需要拖车服务。Jag behöver en .  
11.你也喜欢吃辣椒吗?Äter också gärna paprika?  
12.到飞机场要多少钱? kostar det till flygplatsen?  
13.不 知 是 谁vem helst  
14.读 报 纸 tidningen  
15.第五天是星期五。Den femte dagen är .