50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


02/08/2023
33
0
0:00 sec
Yes
Test 33      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.博物馆星期四开放吗?Är muséet öppet på ?  
2.我要到报刊亭去买报纸。Jag vill gå till kiosken, för att köpa en .  
3.我需要一个带淋浴的房间。 skulle vilja ha ett rum med dusch.  
4.这 太 好 了 !Det ju härligt!  
5.日本位于亚洲。 ligger i Asien.  
6.现 在 是 五 点 正klockan är prick  
7.乐 / 于 lust till  
8.他们学习俄语。De lär sig .  
9.您在拐角往左拐。 hörnet till vänster.  
10.早 上 好 ! / 您 好 ! morgon! Goddag!  
11.第七天是星期天。Den dagen är söndag.  
12.折 断 腿bryta (av sig)  
13.到柏林要行驶多久?Hur tid tar resan till Berlin?  
14.请您给我一张收据。 mig ett kvitto, tack.  
15.有 自 己 的 汽 车ha egen