50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


12/07/2022
34
0
0:00 sec
Yes
Test 34      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.我们什么时候能到边境? är vi vid gränsen?  
2.5 [五]5 [ ]  
3.您 已 经 生 病 多 久 了 ? länge har ni varit sjuk?  
4.现 在 是 三 点 一 刻 。Det kvart över tre.  
5.什么时候开演?När börjar ?  
6.请您给我一些零钱。Var snäll ge mig små sedlar.  
7.我 更 喜 欢 喝 咖 啡jag dricker hellre  
8.电池在哪里?Var finns ett ?  
9.我想买份报纸。 vill köpa en tidning.  
10.我需要一个写字台和一个书架。Jag behöver ett skrivbord och en .  
11.德 国 历 史den historien  
12.那边有一家饭店。Där är en .  
13.感 觉 良 好känna sig väl / bra  
14.并 不 少 见 ofta  
15.企鹅都在哪里?Var är ?