50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


01/31/2023
40
0
0:00 sec
Yes
Test 40      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.费用是多少?Hur är avgifterna?  
2.安 睡sova  
3.我 可 以 要 发 票 吗 ( 一 般 指 在 饭 店 想 结 账 ) ?Kan jag få betala? / Kan jag få ?  
4.从 左 到 右 vänster till höger  
5.今天我不工作。Idag arbetar inte.  
6.坐 到 汽 车 里 / 上 汽 车sätta sig i bilen / kliva i  
7.根 据 我 的 看 法 min åsikt / uppfattning  
8.在动物园里。  
9.看 看 表 , 已 经 多 晚 了 !Titta på klockan, hur mycket är!  
10.越 来 越 少 mindre  
11.伦敦是一个首都。 är en huvudstad.  
12.最近的加油站在哪里?Var är närmaste ?  
13.45 [四十五]45 [ ]  
14.春天, 夏天Våren, ,  
15.待 售till