50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


05/27/2022
82
0
0:00 sec
Yes
Test 82      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.您 必 须 等 待 。Ni vänta.  
2.从 新en gång till / nytt  
3.这个国家有太多失业者。I det här landet finns det för många arbetslösa.  
4.请您把我送到这个地址。Kör mig till den adressen.  
5.我想这个位置是我的。Jag tror, att det här är plats.  
6.首都都是又大又吵的。Huvudstäderna är stora bullriga.  
7.请 在 地 图 上 指 给 我 看 。Kan ni visa det på kartan, tack.  
8.上 路ge iväg  
9.在 山 里i  
10.送 到 邮 局 / 带 到 邮 局 / lämna till posten  
11.让 人 去 叫 大 夫 / 医 生kalla på doktorn /  
12.以 七 比 五 取 胜vinna med sju mot  
13.这个邮包多重?Hur tungt paketet?  
14.第五个月份是五月Den femte är maj.  
15.母亲