50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


09/27/2022
84
0
0:00 sec
Yes
Test 84      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.请出示您的证件!Era papper, .  
2.电影很有趣 / 有意思。Filmen var .  
3.我要一张到马德里的票。Jag skulle vilja ha en biljett Madrid.  
4.明天是星期一。 är det måndag.  
5.请 要 张 ... 个 人 的 桌 子 。 bord för ... personer, tack.  
6.叫 警 察tillkalla polisen / på polisen  
7.有 房 屋 出 租hyra ut  
8.在 开 始i  
9.8 [八]8 [ ]  
10.昨 天 晚 上igår  
11.疲 倦vara  
12.别 吵 我 / 安 静 和 好 吧 ! mig vara (i fred)!  
13.我们要去山里吗?Ska vi till bergen?  
14.我喜欢吃玉米。 äter gärna majs.  
15.七, 八, 九sju, åtta,