50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


12/08/2022
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.全 市hela  
2.我喜欢那个公园。Jag tycker den där parken.  
3.我 们 必 须 工 作man arbeta  
4.在哪里可以买到邮票? kan man köpa frimärken?  
5.我想买一本书。 vill köpa en bok.  
6.今 天 下 午idag eftermiddagen  
7.我 扪 心 自 问 为 什 么jag undrar  
8.一 个 季 度 kvartal  
9.我们去百货商店吗?Ska vi gå till ett ?  
10.我跳给您看。Jag visa er.  
11.我 觉 得 好 热jag är / het  
12.我 想 要 便 宜 些 的 。Jag skulle vilja ha något .  
13.你看见那里的村庄了吗? du byn där borta?  
14.对 ! / 没 错 !Riktigt! / är sant!  
15.发生了一起交通事故。Det har hänt olycka.