50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


08/14/2022
87
0
0:00 sec
Yes
Test 87      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.无 疑 varje tvivel / otvivelaktigt  
2.13 [十三]13 [ ]  
3.导游什么时候结束?När guidningen?  
4.31 [三十一]31 [ ]  
5.厕 所 / 洗 手 间 在 哪 里 ?Var är ?  
6.我们找一家药店。Vi letar efter apotek.  
7.朝 前 面  
8.我需要一个双人间。Jag ett dubbelrum.  
9.打 扫 卫 生rengöra / göra  
10.这是一部新电影。Filmen är helt .  
11.他 今 天 多 半 不 会 来förmodligen kommer han inte  
12.12 [十二]12 [ ]  
13.车胎是黑色的。Däcken svarta.  
14.下面是地下室。Under finns .  
15.我觉得这很丑。Jag tycker det är .