50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


08/14/2022
36
0
0:00 sec
Yes
Test 36      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.我们需要比萨饼和意大利面条。เราต้องการพิซซ่า สปาเก็ตตี้ 
2.还 债จ่ายหนี้  
3.一 天 晚 上  
4.这 家 饭 店 现 在 营 业 吗 ? เปิดไหม 
5.这里能租用背靠躺椅吗?ขอเช่าเตียงผ้าใบที่นี่ได้ไหมครับ/  
6.我不喜欢吃橄榄。ผม/ดิฉัน ชอบมะกอก 
7.他 需 要 钱เขาต้องการ  
8.熊都在哪里? อยู่ที่ไหน 
9.去 理 发ตัด  
10.我想冲浪。ผม/ดิฉันอยากเล่น โต้คลื่น 
11.的 距 离  
12.15 [十五]15[
13.我有一个十点钟的预约。 /ดิฉันมีนัดตอนสิบนาฬิกา 
14.洗衣机在哪里?เครื่องซักผ้าอยู่ที่ไหนครับ/  
15.我们要去海滩吗?เราไปชายหาดกันดีไหม /คะ