50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


07/03/2022
80
0
0:00 sec
Yes
Test 80      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.坐 大 客 车 ด้วยรถบัส 
2.我想要一杯红葡萄酒。ผม/ดิฉันขอไวน์แดงหนึ่งแก้ว /คะ 
3.您吸烟吗? สูบบุหรี่ไหม 
4.这个女人喜欢喝橙汁和葡萄柚汁。ผู้หญิงชอบดื่ม และน้ำเกรฟฟรุ๊ต 
5.我觉得这很可怕。 /ดิฉันว่านั่นมันแย่ 
6.我门要吃午饭。เราต้องการ อาหารกลางวัน 
7.我打扫卫生间。ผม/ดิฉันกำลัง ห้องน้ำ 
8.玻璃杯在哪? อยู่ที่ไหน? 
9.我要一个前餐。ผม/ดิฉันอยากได้ออเดิร์ฟ /คะ 
10.狮子都在哪里?สิงโตอยู่  
11.作 一 趟 旅 行  
12.从 头 至 尾  
13.57 [五十七]57[
14.你有一套新的厨房设备吗? มีห้องครัวใหม่ใช่ไหม 
15.十月,十一月和十二月 พฤศจิกายนและธันวาคม