50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


02/02/2023
81
0
0:00 sec
Yes
Test 81      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.您的母语是什么?ภาษาแม่ของคุณคือ  
2.请您自便!ทำตัว
3.相 当 多  
4.那里是沙发和扶手椅。มี และเก้าอี้นวมตั้งอยู่ที่นั้น 
5.您叫警察来!เรียกตำรวจ ครับ/คะ! 
6.一 些 钱เงิน  
7.第七个月份是七月 ที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาคม 
8.我 想 要 两 个 荷 包 蛋 。ผม/ ต้องการไข่ดาวสองที่ครับ/ค่ะ 
9.很抱歉, 我明天不行。ขอโทษครับ/ค่ะพรุ่งนี้ไม่ได้ครับ/  
10.这个婴儿喜欢喝牛奶。เด็กทารก ดื่มนม 
11.能预定电影票吗? ตั๋วล่วงหน้าได้ไหม 
12.你喜欢吃猪肉吗?คุณ เนื้อหมูไหมครับ/คะ 
13.他没有时间。เขาไม่มี  
14.三 米 厚หนา  
15.一张车票多少钱? ราคาเท่าไร