50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


09/27/2022
83
0
0:00 sec
Yes
Test 83      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.我 想 上 洗 手 间 。 /ดิฉันอยากจะล้างมือครับ/ค่ะ 
2.以 五 十 岁 的 年 龄 ห้าสิบปี 
3.运 气 太 好 了 ! อะไรอย่างนี้! 
4.我学习英语。ผม/ เรียนภาษาอังกฤษ 
5.我有一台照相机。ผม/ดิฉันมี  
6.我喝茶。ผม/ดิฉัน ชา 
7.我要一杯茶。ผม/ดิฉันขอ ครับ/คะ 
8.我有一个猕猴桃和一个甜瓜 。ผม/ มีกีวี่และแตงโม 
9.旅游管理处在哪里?สำนักงานการท่องเที่ยวอยู่  
10.我们找一家肉店。เรากำลังมองหา  
11.对 某 人 作 一 次 拜 访ไปเยี่ยม  
12.我正在看这本书。 /ดิฉันกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้ 
13.您去港口吧。คุณไป ท่าเรือซิครับ/ค่ะ 
14.62 [六十二]62[
15.第八个月份是八月เดือนที่แปด เดือนสิงหาคม