50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


02/08/2023
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.全 市  
2.我喜欢那个公园。ผม/ดิฉันชอบ แห่งนั้น 
3.我 们 必 须 工 作 ต้องทำงาน 
4.在哪里可以买到邮票?ซื้อแสตมป์ ที่ไหน 
5.我想买一本书。ผม/ดิฉันอยากซื้อ  
6.今 天 下 午วันนี้  
7.我 扪 心 自 问 为 什 么ผม/ดิฉันถามตัวเอง  
8.一 个 季 度 เดือน 
9.我们去百货商店吗?เราไปห้างสรรพสินค้า ไหม 
10.我跳给您看。ผม/ จะแสดงให้คุณดู 
11.我 觉 得 好 热ผม/ดิฉัน  
12.我 想 要 便 宜 些 的 。ผม/ดิฉันอยากได้อะไร ถูกกว่านี้หน่อยครับ/ค่ะ 
13.你看见那里的村庄了吗?คุณเห็นหมู่บ้าน ไหม 
14.对 ! / 没 错 !
15.发生了一起交通事故。เกิด