50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


07/04/2022
86
0
0:00 sec
Yes
Test 86      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.这儿能预定旅馆房间吗? โรงแรมที่นี่ได้ไหม 
2.我有一个盘子。ผม/ มีจาน 
3.女人  
4.请 别 动 。 ขยับ 
5.我要一张到哥本哈根的往返票 。ผม/ ต้องการตั๋วกลับเมืองโคเพนเฮเก้น 
6.我喝矿泉水。ผม/ดิฉันดื่ม  
7.请 下 来 ! นี่! 
8.我吸烟会打扰您吗?รบกวน ครับ/คะถ้าผม/ดิฉันจะสูบบุหรี่ 
9.一 杯 咖 啡กาแฟหนึ่ง  
10.这 不 能 考 虑 ! ไม่ต้องพูดถึง! 
11.我读一封信。ผม/ดิฉัน จดหมาย 
12.请您回答。ช่วยตอบ ครับ/คะ 
13.来 得 太 早 เกินไป 
14.越 来 越 大ใหญ่ขึ้น  
15.演员们怎么样?นักแสดง อย่างไร