50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


02/26/2021
3
0
0:00 sec
Yes
Test 3      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.回 家eve  
2.他 真 高 大 !Ne da büyük!/uzun!  
3.第 一 个 ( 阳 性 ) , ( 阴 性 ) , ( 中 性 )  
4.好, 我就要这个房间。 , odayı tutuyorum.  
5.你得收拾我们的行李箱! hazırlaman lazım!  
6.今天上映一部好电影。Bugün güzel bir film .  
7.您 是 在 什 么 时 候 出 生 的 ? tarihte doğdunuz?  
8.我 们 现 在 看 第 五 页beşinci sayfadayız / sayfa  
9.朝 后 面arkaya/arkaya  
10.我需要拖车服务。 çekici servisine ihtiyacım var.  
11.你也喜欢吃辣椒吗?Sen biber sever misin?  
12.到飞机场要多少钱? kadarki ücret ne kadar?  
13.不 知 是 谁herhangi biri / herhangi kimse / herhangi bir kişi  
14.读 报 纸gazete  
15.第五天是星期五。Beşinci Cumadır.