50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
基础:


05/13/2021
4
0
0:00 sec
Yes
Test 4      |
|
去测试:

0/15

点击一个单词!
1.到 邮 局 寄 一 封 信 postaneye götürmek  
2.他开小艇去。O (erkek) gidiyor.  
3.在 水 上suyun / su yüzeyinde  
4.这里能租到滑雪用具吗?Burada kayak kiralanabiliyor ?  
5.一 小 时 以 后 saat sonra  
6.好热的天啊!Ne bir sıcak!  
7.在 红 灯 时 停 车 durmak  
8.38 [三十八]38 [ sekiz]  
9.我给您打一针。Size bir yapacağım.  
10.我没有零钱。 param yok.  
11.一 个 酒 杯şarap  
12.我在哪里能打电话? 我能在哪里打电话? telefon edebilirim?  
13.请 在 ... 点 叫 醒 我Lütfen beni saat ...’de uyandırır ?  
14.象 往 常 一 样 / 一 如 既 往âdet olduğu / her zamanki gibi  
15.我想开一个账户。Bir hesap açtırmak .