คู่มือสนทนา

สมาชิกครอบครัว   »   የቤተሰብ አባላት

2 [สอง]

สมาชิกครอบครัว

สมาชิกครอบครัว

2 [ሁለት]

2 [ሁለት]

+

የቤተሰብ አባላት

[የቤተሰብ አባላት]

คุณสามารถคลิกที่ช่องว่างเพื่อดูข้อความหรือ:   

ไทย อัมฮาริก เล่น มากกว่า
ปู่ / ตา ወን- አ-ት ወንድ አያት 0
የቤ--- አ--ት የቤተሰብ አባላት
+
ย่า / ยาย ሴት አ-ት ሴት አያት 0
ወን- አ-ት ወንድ አያት
+
เขาและเธอ እሱ እ- እሷ እሱ እና እሷ 0
ወን- አ-ት ወንድ አያት
+
     
พ่อ አባት አባት 0
ሴት አ-ት ሴት አያት
+
แม่ እናት እናት 0
ሴት አ-ት ሴት አያት
+
เขาและเธอ እሱ እ- እሷ እሱ እና እሷ 0
እሱ እ- እሷ እሱ እና እሷ
+
     
ลูกชาย ወን- ልጅ ወንድ ልጅ 0
እሱ እ- እሷ እሱ እና እሷ
+
ลูกสาว ሴት ልጅ ሴት ልጅ 0
አባት አባት
+
เขาและเธอ እሱ እ- እሷ እሱ እና እሷ 0
አባት አባት
+
     
พี่ชาย / น้องชาย ወን-ም ወንድም 0
እናት እናት
+
พี่สาว / น้องสาว እህት እህት 0
እናት እናት
+
เขาและเธอ እሱ እ- እሷ እሱ እና እሷ 0
እሱ እ- እሷ እሱ እና እሷ
+
     
ลุง / อา / น้า አጎት አጎት 0
እሱ እ- እሷ እሱ እና እሷ
+
ป้า / อา / น้า አክ-ት አክስት 0
ወን- ልጅ ወንድ ልጅ
+
เขาและเธอ እሱ እ- እሷ እሱ እና እሷ 0
ወን- ልጅ ወንድ ልጅ
+
     
เราเป็นครอบครัวเดียวกัน እኛ ቤ--- ነ-። እኛ ቤተሰብ ነን። 0
ሴት ልጅ ሴት ልጅ
+
ครอบครัวที่ไม่เล็ก ቤተ-- ት-- አ----። ቤተሰቡ ትንሽ አይደለም። 0
ሴት ልጅ ሴት ልጅ
+
ครอบครัวใหญ่ ቤተ-- ት-- ነ-። ቤተሰቡ ትልቅ ነው። 0
እሱ እ- እሷ እሱ እና እሷ
+