คู่มือสนทนา

th อ่านและเขียน   »   em Reading and writing

6 [หก]

อ่านและเขียน

อ่านและเขียน

6 [six]

Reading and writing

คุณสามารถคลิกที่ช่องว่างเพื่อดูข้อความหรือ:   
ไทย อังกฤษ (US) เล่น มากกว่า
ผม / ดิฉัน อ่าน I r---. I read. 0
ผม / ดิฉัน อ่านตัวอักษร I r--- a l----- (c--------). I read a letter (character). 0
ผม / ดิฉัน อ่านคำศัพท์ I r--- a w---. I read a word. 0
ผม / ดิฉัน อ่านประโยค I r--- a s-------. I read a sentence. 0
ผม / ดิฉัน อ่านจดหมาย I r--- a l-----. I read a letter. 0
ผม / ดิฉัน อ่านหนังสือ I r--- a b---. I read a book. 0
ผม♂ / ดิฉัน♀ อ่าน I r---. I read. 0
คุณอ่าน Yo- r---. You read. 0
เขาอ่าน He r----. He reads. 0
ผม♂เขียน / ดิฉัน♀เขียน I w----. I write. 0
ผม♂ / ดิฉัน♀ เขียนตัวอักษร I w---- a l----- (c--------). I write a letter (character). 0
ผม♂ / ดิฉัน♀ เขียนคำศัพท์ I w---- a w---. I write a word. 0
ผม♂ / ดิฉัน♀ เขียนประโยค I w---- a s-------. I write a sentence. 0
ผม♂ / ดิฉัน♀ เขียนจดหมาย I w---- a l-----. I write a letter. 0
ผม♂ / ดิฉัน♀ เขียนหนังสือ I w---- a b---. I write a book. 0
ผม♂ / ดิฉัน♀ เขียน I w----. I write. 0
คุณ เขียน Yo- w----. You write. 0
เขาเขียน He w-----. He writes. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -