คู่มือสนทนา

เวลา   »   Hodiny

8 [แปด]

เวลา

เวลา

8 [osem]

+

Hodiny

คุณสามารถคลิกที่ช่องว่างเพื่อดูข้อความหรือ:   

ไทย สโลวัก เล่น มากกว่า
ขอโทษครับ♂ ขอโทษค่ะ♀! Pr------! Prepáčte! 0 +
กี่โมงแล้วครับ♂ กี่โมงแล้วคะ♀? Ko--- j- h----- p-----? Koľko je hodín, prosím? 0 +
ขอบคุณมาก ครับ♂ / ค่ะ♀! Ďa----- m--------. Ďakujem mnohokrát. 0 +
     
ตอนนี้้เวลาหนึ่งนาฬิกา Je j---- h-----. Je jedna hodina. 0 +
ตอนนี้เวลาสองนาฬิกา Sú d-- h-----. Sú dve hodiny. 0 +
ตอนนี้เวลาสามนาฬิกา Sú t-- h-----. Sú tri hodiny. 0 +
     
ตอนนี้เวลาสี่นาฬิกา Sú š---- h-----. Sú štyri hodiny. 0 +
ตอนนี้เวลาห้านาฬิกา Je p-- h----. Je päť hodín. 0 +
ตอนนี้เวลาหกนาฬิกา Je š--- h----. Je šesť hodín. 0 +
     
ตอนนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา Je s---- h----. Je sedem hodín. 0 +
ตอนนี้เวลาแปดนาฬิกา Je o--- h----. Je osem hodín. 0 +
ตอนนี้เวลาเก้านาฬิกา Je d---- h----. Je deväť hodín. 0 +
     
ตอนนี้เวลาสิบนาฬิกา Je d---- h----. Je desať hodín. 0 +
ตอนนี้เวลาสิบเอ็ดนาฬิกา Je j------- h----. Je jedenásť hodín. 0 +
ตอนนี้เวลาสิบสองนาฬิกา Je d------ h----. Je dvanásť hodín. 0 +
     
หนึ่งนาทีมีหกสิบวินาที Je--- m----- m- 60 s-----. Jedna minúta má 60 sekúnd. 0 +
หนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาที Je--- h----- m- 60 m----. Jedna hodina má 60 minút. 0 +
หนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมง Je--- d-- m- 24 h----. Jeden deň má 24 hodín. 0 +