คู่มือสนทนา

th วัน   »   cs Dny v týdnu

9 [เก้า]

วัน

วัน

9 [devět]

Dny v týdnu

คุณสามารถคลิกที่ช่องว่างเพื่อดูข้อความหรือ:   

ไทย เช็ก เล่น มากกว่า
วันจันทร์ po----í pondělí 0
วันอังคาร út--ý úterý 0
วันพุธ st---a středa 0
   
วันพฤหัสบดี čt----k čtvrtek 0
วันศุกร์ pá--k pátek 0
วันเสาร์ so---a sobota 0
   
วันอาทิตย์ ne---e neděle 0
สัปดาห์ / อาทิตย์ tý--n týden 0
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ od p------ d- n----e od pondělí do neděle 0
   
วันที่หนึ่งคือวันจันทร์ Pr--- d-- j- p------. První den je pondělí. 0
วันที่สองคือวันอังคาร Dr--- d-- j- ú----. Druhý den je úterý. 0
วันที่สามคือวันพุธ Tř--- d-- j- s-----. Třetí den je středa. 0
   
วันทีสี่คือวันพฤหัสบดี Čt---- d-- j- č------. Čtvrtý den je čtvrtek. 0
วันที่ห้าคือวันศุกร์ Pá-- d-- j- p----. Pátý den je pátek. 0
วันที่หกคือวันเสาร์ Še--- d-- j- s-----. Šestý den je sobota. 0
   
วันที่เจ็ดคือวันอาทิตย์ Se--- d-- j- n-----. Sedmý den je neděle. 0
หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน Tý--- m- s--- d--. Týden má sedm dní. 0
เราทำงานเพียงห้าวัน Pr------- j-- p-- d--. Pracujeme jen pět dní. 0