คู่มือสนทนา

th ลำดับเลข   »   zh 序数词

61 [หกสิบเอ็ด]

ลำดับเลข

ลำดับเลข

61[六十一]

61 [Liùshíyī]

序数词

[xùshù cí]

เลือกวิธีที่คุณต้องการดูคำแปล:   
ไทย จีน (ตัวย่อ) เล่น มากกว่า
เดือนแรกคือเดือนมกราคม 第-个 月份---一月 第__ 月_ 是 一_ 第-个 月- 是 一- ----------- 第一个 月份 是 一月 0
d--y-g- yu--èn-sh---ī-yuè d_ y___ y_____ s__ y_ y__ d- y-g- y-è-è- s-ì y- y-è ------------------------- dì yīgè yuèfèn shì yī yuè
เดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์ 第二--月份---二月 第__ 月_ 是 二_ 第-个 月- 是 二- ----------- 第二个 月份 是 二月 0
d---r g--yu-f-- -h- -r-yuè d_ è_ g_ y_____ s__ è_ y__ d- è- g- y-è-è- s-ì è- y-è -------------------------- dì èr gè yuèfèn shì èr yuè
เดือนที่สามคือเดือนมีนาคม 第三-----是-三月 第__ 月_ 是 三_ 第-个 月- 是 三- ----------- 第三个 月份 是 三月 0
d-------è yuè--n-s-- --n---è d_ s__ g_ y_____ s__ s__ y__ d- s-n g- y-è-è- s-ì s-n y-è ---------------------------- dì sān gè yuèfèn shì sān yuè
เดือนที่สี่คือเดือนเมษายน 第四个 -- 是 -月 第__ 月_ 是 四_ 第-个 月- 是 四- ----------- 第四个 月份 是 四月 0
d-----gè --èf-- s----ì -uè d_ s_ g_ y_____ s__ s_ y__ d- s- g- y-è-è- s-ì s- y-è -------------------------- dì sì gè yuèfèn shì sì yuè
เดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคม 第-- -- 是 五月 第__ 月_ 是 五_ 第-个 月- 是 五- ----------- 第五个 月份 是 五月 0
d- -ǔ--è --è-è- --- -ǔ--uè d_ w_ g_ y_____ s__ w_ y__ d- w- g- y-è-è- s-ì w- y-è -------------------------- dì wǔ gè yuèfèn shì wǔ yuè
เดือนที่หกคือเดือนมิถุนายน 第-个-月份 是-六月 第__ 月_ 是 六_ 第-个 月- 是 六- ----------- 第六个 月份 是 六月 0
d- --ù--- y--f-n-shì l-- -uè d_ l__ g_ y_____ s__ l__ y__ d- l-ù g- y-è-è- s-ì l-ù y-è ---------------------------- dì liù gè yuèfèn shì liù yuè
หกเดือนคือครึ่งปี 六-月 是-半--。 六__ 是 半_ 。 六-月 是 半- 。 ---------- 六个月 是 半年 。 0
l-- -è-y----h- -ànni-n. l__ g_ y__ s__ b_______ l-ù g- y-è s-ì b-n-i-n- ----------------------- liù gè yuè shì bànnián.
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 一-,---- -月 一__ 二__ 三_ 一-, 二-, 三- ---------- 一月, 二月, 三月 0
Y- yuè- è- y--,-s-- y-è Y_ y___ è_ y___ s__ y__ Y- y-è- è- y-è- s-n y-è ----------------------- Yī yuè, èr yuè, sān yuè
เมษายน พฤษภาคมและมิถุนายน 四-- -月 - -月 四__ 五_ 和 六_ 四-, 五- 和 六- ----------- 四月, 五月 和 六月 0
sì ---,-----u- hé -i--yuè s_ y___ w_ y__ h_ l__ y__ s- y-è- w- y-è h- l-ù y-è ------------------------- sì yuè, wǔ yuè hé liù yuè
เดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาคม 第七个----是-七月 第__ 月_ 是 七_ 第-个 月- 是 七- ----------- 第七个 月份 是 七月 0
d- ---gè -u-f-n s-- q- --è d_ q_ g_ y_____ s__ q_ y__ d- q- g- y-è-è- s-ì q- y-è -------------------------- dì qī gè yuèfèn shì qī yuè
เดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคม 第-个 月份 ---月 第__ 月_ 是 八_ 第-个 月- 是 八- ----------- 第八个 月份 是 八月 0
dì bā--- yu--è---hì-b--y-è d_ b_ g_ y_____ s__ b_ y__ d- b- g- y-è-è- s-ì b- y-è -------------------------- dì bā gè yuèfèn shì bā yuè
เดือนที่เก้าคือเดือนกันยายน 第-个 ---- 九月 第__ 月_ 是 九_ 第-个 月- 是 九- ----------- 第九个 月份 是 九月 0
d--j-- -è --èf-n s-- j----uè d_ j__ g_ y_____ s__ j__ y__ d- j-ǔ g- y-è-è- s-ì j-ǔ y-è ---------------------------- dì jiǔ gè yuèfèn shì jiǔ yuè
เดือนที่สิบคือเดือนตุลาคม 第-- 月份 是--月 第__ 月_ 是 十_ 第-个 月- 是 十- ----------- 第十个 月份 是 十月 0
d-------è---è-è--shì------uè d_ s__ g_ y_____ s__ s__ y__ d- s-í g- y-è-è- s-ì s-í y-è ---------------------------- dì shí gè yuèfèn shì shí yuè
เดือนที่สิบเอ็ดคือเดือนพฤศจิกายน 第-一- 月份 ----月 第___ 月_ 是 十__ 第-一- 月- 是 十-月 ------------- 第十一个 月份 是 十一月 0
dì ---yī-è y--fèn-----s-----y-è d_ s______ y_____ s__ s____ y__ d- s-í-ī-è y-è-è- s-ì s-í-ī y-è ------------------------------- dì shíyīgè yuèfèn shì shíyī yuè
เดือนที่สิบสองคือเดือนธันวาคม 第十-个-月份-是 十二月 第___ 月_ 是 十__ 第-二- 月- 是 十-月 ------------- 第十二个 月份 是 十二月 0
d-----'èr--è -uè-è- --ì--hí-èr yuè d_ s_____ g_ y_____ s__ s_____ y__ d- s-í-è- g- y-è-è- s-ì s-í-è- y-è ---------------------------------- dì shí'èr gè yuèfèn shì shí'èr yuè
สิบสองเดือนคือหนึ่งปี 十二个-月份-是 一年 十__ 月_ 是 一_ 十-个 月- 是 一- ----------- 十二个 月份 是 一年 0
sh--è- ---y--f-n s-- yī --án s_____ g_ y_____ s__ y_ n___ s-í-è- g- y-è-è- s-ì y- n-á- ---------------------------- shí'èr gè yuèfèn shì yī nián
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 七---八-, 九月 七__ 八__ 九_ 七-, 八-, 九- ---------- 七月, 八月, 九月 0
q- -u-,--ā------j-- -uè q_ y___ b_ y___ j__ y__ q- y-è- b- y-è- j-ǔ y-è ----------------------- qī yuè, bā yuè, jiǔ yuè
ตุลาคม พฤศจิกายนและธันวาคม 十-,-十一月 和 -二月 十__ 十__ 和 十__ 十-, 十-月 和 十-月 ------------- 十月, 十一月 和 十二月 0
shí-------h--ī -uè-hé -hí--r yuè s__ y___ s____ y__ h_ s_____ y__ s-í y-è- s-í-ī y-è h- s-í-è- y-è -------------------------------- shí yuè, shíyī yuè hé shí'èr yuè

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -