คู่มือสนทนา

th คำสันธาน 4   »   hu Kötőszavak 4

97 [เก้าสิบเจ็ด]

คำสันธาน 4

คำสันธาน 4

97 [kilencvenhét]

Kötőszavak 4

คุณสามารถคลิกที่ช่องว่างเพื่อดูข้อความหรือ:   
ไทย ฮังการี เล่น มากกว่า
เขาหลับ ทั้งที่โทรทัศน์เปิดอยู่ El------ h---- a t-------- b- v--- k--------. Elaludt, habár a televízió be volt kapcsolva. 0
เขายังอยู่ ทั้งที่ดึกแล้ว Mé- m------ h---- m-- k--- v---. Még maradt, habár már késő volt. 0
เขาไม่มา ทั้งที่เรานัดกันแล้ว Ne- j---- h---- m-----------. Nem jött, habár megbeszéltük. 0
โทรทัศน์ยังเปิดอยู่ ถึงอย่างนั้นเขาก็หลับ A t-------- b- v--- k--------. E---- e------- e------. A televízió be volt kapcsolva. Ennek ellenére elaludt. 0
ดึกแล้ว ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังอยู่ Má- k--- v---. E---- e------- m----- m--. Már késő volt. Ennek ellenére maradt még. 0
เรานัดกันแล้ว ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่มา Me----------. E---- e------- n-- j--- e-. Megbeszéltük. Ennek ellenére nem jött el. 0
ทั้ง ๆที่เขาไม่มีใบขับขี่ เขาก็ขับรถ Ám--- n---- j------------ a---- v----. Ámbár nincs jogosítványa, autót vezet. 0
ถึงแม้ถนนลื่น เขาก็ขับรถเร็ว Ho---- j---- a- ú-- g------ v----. Holott jeges az út, gyorsan vezet. 0
เขาขี่จักรยาน ทั้ง ๆที่เขาเมา Ho---- b- v-- r----- k-----------. Holott be van rúgva, kerékpározik. 0
เขาไม่มีใบขับขี่ ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังขับรถ Ni--- j-----------. E---- e------- v---- a----. Nincs jogosítványa. Ennek ellenére vezet autót. 0
ทั้งๆที่ถนนลื่น ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังขับรถเร็ว Az ú- j----. E---- e------- i---- g------ v----. Az út jeges. Ennek ellenére ilyen gyorsan vezet. 0
เขาเมา ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังขี่จักรยาน Be v-- r----. E---- e------- k-----------. Be van rúgva. Ennek ellenére kerékpározik. 0
เธอหางานไม่ได้ ถึงแม้ว่าเธอจะจบมหาวิทยาลัย Ne- t---- m------ á------ j------- e-------- t-----. Nem talál magának állást, jóllehet egyetemen tanult. 0
เธอไม่ไปหาหมอ ถึงแม้ว่าเธอจะมีอาการเจ็บปวดก็ตาม Ne- m--- a- o-------- n--- f-------- v-----. Nem megy az orvoshoz, noha fájdalmai vannak. 0
เธอซื้อรถ ถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีเงินก็ตาม Vá----- e-- a----- n--- n---- p----. Vásárol egy autót, noha nincs pénze. 0
เธอจบมหาวิทยาลัยแล้ว ถึงอย่างนั้นเธอก็หางานไม่ได้ Eg------- t-----. E---- e------- n-- t---- á-----. Egyetemen tanult. Ennek ellenére nem talál állást. 0
เธอมีอาการเจ็บปวด ถึงอย่างนั้น่เธอก็ไม่ไปหาหมอ Fá------- v-----. E---- e------- n-- m--- e- o-------. Fájdalmai vannak. Ennek ellenére nem megy el orvoshoz. 0
เธอไม่มีเงิน ถึงอย่างนั้นเธอก็ซื้อรถ Ni--- p----. E---- e------- v------ e-- a----. Nincs pénze. Ennek ellenére vásárol egy autót. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -