คู่มือสนทนา

th คำสันธาน 4   »   it Congiunzioni 4

97 [เก้าสิบเจ็ด]

คำสันธาน 4

คำสันธาน 4

97 [novantasette]

Congiunzioni 4

คุณสามารถคลิกที่ช่องว่างเพื่อดูข้อความหรือ:   

ไทย อิตาลี เล่น มากกว่า
เขาหลับ ทั้งที่โทรทัศน์เปิดอยู่ Si è a------------ s------ i- t--------- f---- a-----. Si è addormentato, sebbene il televisore fosse acceso. 0
เขายังอยู่ ทั้งที่ดึกแล้ว Lu- è r------ a------ s------ f---- g-- t----. Lui è rimasto ancora, sebbene fosse già tardi. 0
เขาไม่มา ทั้งที่เรานัดกันแล้ว No- è v------ s------ n-- a------- u- a-----------. Non è venuto, sebbene noi avessimo un appuntamento. 0
   
โทรทัศน์ยังเปิดอยู่ ถึงอย่างนั้นเขาก็หลับ Il t--------- e-- a-----. T------- s- è a-----------. Il televisore era acceso. Tuttavia si è addormentato. 0
ดึกแล้ว ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังอยู่ Er- g-- t----. T------- è r------ a-----. Era già tardi. Tuttavia è rimasto ancora. 0
เรานัดกันแล้ว ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่มา Av----- u- a-----------. T------- n-- è v-----. Avevamo un appuntamento. Tuttavia non è venuto. 0
   
ทั้ง ๆที่เขาไม่มีใบขับขี่ เขาก็ขับรถ Se----- n-- a---- l- p------- g---- l- m-------. Sebbene non abbia la patente, guida la macchina. 0
ถึงแม้ถนนลื่น เขาก็ขับรถเร็ว Se----- l- s----- s-- g------ l-- v- f----. Sebbene la strada sia gelata, lui va forte. 0
เขาขี่จักรยาน ทั้ง ๆที่เขาเมา Se----- s-- u------- l-- v- i- b---------. Sebbene sia ubriaco, lui va in bicicletta. 0
   
เขาไม่มีใบขับขี่ ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังขับรถ No- h- l- p------. T------- p---- l- m-------. Non ha la patente. Tuttavia porta la macchina. 0
ทั้งๆที่ถนนลื่น ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังขับรถเร็ว La s----- è g-----. T------- v- f----. La strada è gelata. Tuttavia va forte. 0
เขาเมา ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังขี่จักรยาน Lu- è u------. T------- v- i- b---------. Lui è ubriaco. Tuttavia va in bicicletta. 0
   
เธอหางานไม่ได้ ถึงแม้ว่าเธอจะจบมหาวิทยาลัย Se----- s-- l-------- n-- t---- u- p----. Sebbene sia laureata, non trova un posto. 0
เธอไม่ไปหาหมอ ถึงแม้ว่าเธอจะมีอาการเจ็บปวดก็ตาม Se----- a---- d------ n-- v- d-- m-----. Sebbene abbia dolori, non va dal medico. 0
เธอซื้อรถ ถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีเงินก็ตาม Se----- n-- a---- s----- c----- u-- m-------. Sebbene non abbia soldi, compra una macchina. 0
   
เธอจบมหาวิทยาลัยแล้ว ถึงอย่างนั้นเธอก็หางานไม่ได้ È l-------. C-- n--------- n-- t---- l-----. È laureata. Ciò nonostante non trova lavoro. 0
เธอมีอาการเจ็บปวด ถึงอย่างนั้น่เธอก็ไม่ไปหาหมอ Le- h- d-----. C-- n--------- n-- v- d-- m-----. Lei ha dolori. Ciò nonostante non va dal medico. 0
เธอไม่มีเงิน ถึงอย่างนั้นเธอก็ซื้อรถ Le- n-- h- s----. C-- n--------- c----- u-- m-------. Lei non ha soldi. Ciò nonostante compra una macchina. 0