ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ተርፋፋ
ተርፋፋ ጎረቤት
nói nhiều
bà hàng xóm nói nhiều
ንጉስ ዝዛረብ
ዝዛረብ ዝምርምር
như lũ lụt
cơn mưa như lũ lụt
በቂዑል
በቂዑል ገዛኢቲ
kén chọn
khách hàng kén chọn