ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ሰሪሑ
ሰሪሑ ወዲ ኣባይ እዩ።
gerade
Die Straße verläuft ganz gerade.
ሰሜንምሕረት
ሰሜንምሕረት ወደ ሰሜን ፓለስ ናብዚ እንታይ ኣሎ።
nordwärts
Wir fahren nordwärts bis zum Nordpol.
ኣብ
እሱ ኣብ ውሽጢ ይገብር ወይ ውጻኢ ይምልክት?
rein
Geht er rein oder raus?