ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ħaˌdənˈkʼol
ˈhotɛlw ˈtʼjuːm, ħaˌdənˈkʼol kʰə rɛ ˈʔe.ju
however
The hotel is good, however too expensive.
ʔanˌdʼanˈdʼ
bəˈħadə ˈħadə bəˈlaʕəlɪ təlʔəˌkon ˈʔe.ju təˈsəraħ
simultaneously
She is on the phone with several at the same time.
fətsaməna
bəʕank zəshəfəhu təwəsiqə fətsaməna tədəgəmə.
immediately
The bank robber was immediately arrested.