ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ብቛንቛ
ትርናዶስ ብቛንቛ ኣይትርኣአን።
अभ्यासत
सायक्लोन अभ्यासत दिसत नाही.
ብዙሕ
ሓሳብኡ ብዙሕ ክሰርሕ እዩ!
अधिक
त्याने सदैव अधिक काम केलेला आहे.
ብቛንቛ
ዚ ወፍታት ብቛንቛ ሓበሻታት እዮም።
विशेषत:
ही पक्षी विशेषत: रंगीत आहेत.