ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ብምስጢር
ሰብ ብምስጢር መረጃ ይእትብ።
i hemmelighet
Noen prøver i hemmelighet å stjele data.
ብቕደም
ብቕደም ወገን ጸገምቲ ኣሎ።
konstant
Jeg har konstant ryggsmerter.
በአክራቢዑ
በአክራቢዑ ገንዘብ ኣይቀረን!
til slutt
Til slutt gjenstår nesten ingenting.