ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ዝሑል
እቲ ዝሓመመ ቆልዓ ግንባሩ የዝሕል።
식히다
아픈 아이는 이마를 식힌다.
woo
እቲ ሰብኣይ ነታ ሰበይቲ ይስሕባ።
구애하다
그 남자는 그 여자를 구애한다.
ኮምብ ብመንገዲ
እቶም ሰብኡት ብጫካ ኣቢሎም ይሕንጽጹ።
샅샅이 뒤지다
남자들이 숲을 샅샅이 뒤진다.