ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
bum
ካብ ስራሕ ንላዕሊ ቡምባ’ዩ ዝመርጽ።
gyventi ant svetimos sąskaitos
Jis mieliau gyventų ant svetimos sąskaitos nei dirbtų.
ተነሳ
ኣብ ዚ ቁልፍ መንጎ ተነሳ።
aktyvuoti
Šis mygtukas aktyvuoja mechanizmą.
መንገዲ ሓደ ረኸብ
ኣብ ላቢሪን መንገደይ ጽቡቕ ጌረ ክረኽቦ እኽእል እየ።
susiorientuoti
Aš gerai susiorientuoju labirinte.