ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
səʿəli məqərab
nəsəbat kətəsəʿəl təfətu.
prikažuva
Taa saka da prikažuva luǵe.
məmdab
netom sədətəgnatat mənbəri ˈabayti təmədibulom alo.
dodelena
Stanovi bea dodeleni na begalcite.
mijmaar
fit‘hom kebgswo eyom.
iniciira
Tie ḱe go iniciiraat svojot razvod.